ایدرو اویل رتبه برتر طرح جامع توسعه میدان سوسنگرد

مدیرعامل ایدرو اویل از کسب رتبه برتر طرح جامع توسعه (MDP ) توسط این شرکت در انجام مطالعات توسعه میدان نفتی سوسنگرد خبر داد.

ادامه...

میدان نفتی چشمه خوش

تفاهم نامه با شرکت ملی نفت ایران در خصوص توسعه میدان چشمه خوش و تهیه MDP آن به امضا رسیده و بررسی جهت انجام مطالعات و تهیه MDP درحال انجام است.

ادامه...

میدان نفتی پایدارغرب

تفاهم نامه با شرکت ملی نفت ایران در خصوص توسعه میدان پایدار غرب و تهیه MDP آن به امضا رسیده و بررسی جهت انجام مطالعات و تهیه MDP درحال انجام است.

ادامه...

پروژه مطالعات بالادستی (تهیه MDP) میدان نفتی سوسنگرد

برای توسعه میدان سوسنگرد دو فاز پیش بینی می شود فاز اول 10 هزار بشکه در روز و طی 26 ماه فاز دوم افزایش تولید از 10 هزار به 30 هزار بشکه در روز طی مدت 36 ماه.

ادامه...