بخش صنعت در قاب چهل سالگی انقلاب

151  تعداد بازدید   |   یکشنبه 14 بهمن ماه 1397

بررسی آمار محصولات منتخب صنعتی رشد چشمگیر صنعت در دوران 40 ساله پس از انقلاب شکوهمند اسلامی را نشان می دهد؛ رشدی که بویژه در تولید سیمان، سنگ آهن، فولاد خام، خودرو و محصولات پتروشیمی چشمگیر بوده است.

بخش صنعت در قاب چهل سالگی انقلاب

بررسی ایدرواویل به نقل از ایرنا از آمارهای منتشر شده در تارنمای سازمان برنامه و بودجه حاکی از این است که تولید سیمان در یک سال پیش از انقلاب اسلامی 6 میلیون و 323 هزار تن بود که پس از گذشت 40 سال به 54 میلیون و 720 هزار تن افزایش یافت.
برپایه این گزارش، تولید سنگ آهن از یک میلیون و 250 هزار تن در سال 1356 به 34 میلیون و 476 هزار تن در سال 1396 افزایش یافت.
همچنین تولید فولاد خام از 597 هزار تن در سال 1356 به 20 میلیون و 833 هزار تن در سال 1396 رسید.
بررسی آمارها نشان می دهد تولید خودرو سواری و وانت نیز در این 40 سال رشد چشمگیری را تجربه کرد و از 244 هزار دستگاه در سال 1356 به یک میلیون و 502 هزار دستگاه در سال 1396 افزایش یافت.
همچنین در سال های یاد شده، تولید محصولات پتروشیمی از 2 میلیون و 700 هزار تن به 50 میلیون و 700 هزار تن رسید که یکی دیگر از دستاوردهای درخشان صنعتی کشور به برکت انقلاب اسلامی است.