اهمیت آموزش و آگاهی‌بخشی در کاهش فساد اداری

472  تعداد بازدید   |   پنجشنبه 13 دی ماه 1397

مدیرعامل شرکت نفت‎ خزر گفت: از طریق آموزش، آگاهی‌بخشی، ارائه راهکارهای مطلوب و ایجاد فضای مناسب، می‎توان زمینه بروز هرگونه فساد را در بخش‎های مختلف شناسایی کرد و اقدام‎های پیشگیرانه برای کاهش و حذف آن به کار گرفت.

اهمیت آموزش و آگاهی‌بخشی در کاهش فساد اداری

به گزارش ایدرواویل به نقل از شرکت ملی نفت ایران، علی اصولی در دهمین نشست کارگروه سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شرکت نفت خزر ضمن بررسی چالش‎های مربوط به حوزه برگزاری مناقصه‌ها، برگزاری هدفمند و مؤثر کارگروه سلامت نظام اداری را ضروری دانست و بر انجام اقدام‎های پیشگیرانه برای کاهش هرگونه فساد اداری تاکید کرد.

وی ادامه داد: همچنین از طریق ارزیابی دوره‎ای منابع معتبر تأمین‎کننده کالا و خدمات، می‎توان صلاحیت آنها را بررسی و روزآمد کرد.

در ادامه رضا لشکری، دبیر کارگروه سلامت نظام اداری شرکت نفت خزر، هدف از برگزاری این نشست‎ها را دستیابی به روش‎های مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با مفاسد احتمالی مرتبط با فرآیند برگزاری مناقصه‌ها در اداره‌ها به‌ویژه مقابله با موقعیت‎های آسیب‎پذیر برشمرد.

وی به اقدام‎های مثبت انجام شده از سوی کارگروه سلامت نظام اداری شرکت نفت خزر اشاره کرد و افزود: یکی از اهداف برگزاری این نشست بررسی چالش‎های مربوط به فرآیند برگزاری مناقصه‌ها و شناسایی زمینه‎های شکل‎گیری فساد و همچنین یادآوری، آموزش و آشنایی هرچه بیشتر دست‎اندرکاران با قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مناقصه‌ها بوده است که با حضور اعضای کارگروه سلامت اداری، کمیسیون مناقصه‌ها، کمیته فنی بازرگانی و مدیران و رؤسای اداره‌های ذی‌ربط در سه بخش انجام شد.