اختیارات خاص به معاون امورعملیات غیرصنعتی شرکت ملی نفت تفویض شد

517  تعداد بازدید   |   شنبه 3 آذر ماه 1397

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نامه‌ای حق امضای ناشی از اختیارات موضوع ماده ۵۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را به معاون عملیات غیرصنعتی این شرکت تفویض کرد.

اختیارات خاص به معاون امورعملیات غیرصنعتی شرکت ملی نفت تفویض شد

به گزارش ایدرو اویل به نقل از شرکت ملی نفت ایران، در نامه مسعود کرباسیان خطاب به رضا خلیلی آمده است:

«در اجرای بند ۱۸ ماده ۵۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، بدینوسیله حق امضای ناشی از اختیارات موضوع ماده مذکور جهت انجام مکاتبات، تنظیم و ابلاغ صورتجلسات، اسناد اداری، مالی و تعهدآور، انعقاد موافقت‌نامه‎ها و قراردادها، با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آئین‎نامه شرکت ملی نفت ایران، همچنین صدور بخشنامه و دستورالعمل‎های مورد نیاز در حوزه فعالیت آن معاونت به منظور انجام اقدامات مندرج در حکم فوق‌الذکر، از جمله راهبری، نظارت، هماهنگی، پیگیری وظایف و ماموریت‎های مرتبط محوله در حوزه عملیات غیرصنعتی و چارچوب مصوبات هیئت مدیره محترم و با رعایت قوانین و مقررات به جنابعالی تفویض می‌گردد تا اقدامات لازم را معمول فرمائید.»