راه‌اندازی رشته MBA صنایع معدنی در سازمان مدیریت صنعتی

141  تعداد بازدید   |   شنبه 23 تیر ماه 1397

مدت زمان این دوره برابر ۱٫۵ سال و معادل ۳ ترم است. در طول دوره ۳۰ واحد ( ۲۶ واحد نظری + ۴ واحد پروژه پایانی و روش تحقیق) ارایه می شود که معادل ۴۸۰ ساعت آموزشی است.

راه‌اندازی رشته MBA صنایع معدنی در سازمان مدیریت صنعتی

به گزارش ایدرو اویل، ابوالفضل کیانی بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی از راه‌اندازی رشته MBA صنایع معدنی در این سازمان با هدف قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و شکل‌گیری اقتصادی متکی بر توان داخلی و مقاومت در برابر هر گونه آسیب درونی یا بیرونی و حرکت به سوی توسعه سایر منابع راهبردی و مادر کشور از جمله بخش معدن، خبرداد.

به گزارش ایدرو نیوز ، سازمان مدیریت صنعتی با درک اهمیت نقش صنایع معدنی در توسعه اقتصادی ایران،  نخستین بار در کشور اقدام به طراحی رشته MBA – صنایع معدنی کرده است تا از این طریق مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان متولی این حوزه را در معرض آخرین ابزارها و دست آوردهای مدیریتی قرار دهد و زمینه ساز تحقق توسعه استراتژیک این بخش از اقتصاد شود .

مدت زمان این دوره برابر ۱٫۵ سال و معادل ۳ ترم است. در طول دوره ۳۰ واحد ( ۲۶ واحد نظری + ۴ واحد پروژه پایانی و روش تحقیق) ارایه می شود که معادل ۴۸۰ ساعت آموزشی است.