برگزاری دومین نشست برنامه باز نشر دانش (ksp) در سازمان گسترش و نوسازی

163  تعداد بازدید   |   دوشنبه 4 تیر ماه 1397

مدیران شرکت kdi کره جنوبی در نشست مشترک با مدیران ایدرو گزارشی از آینده صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران ارائه کردند.

برگزاری دومین نشست برنامه باز نشر دانش (ksp) در سازمان گسترش و نوسازی

به گزارشایدرو اویل به نقل از ایدرو نیوز، در این نشست مدیران شرکت kdi که با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تحقیقی را در خصوص صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی ایران انجام دادند، گزارشی از نتایج این تحقیق با محوریت دورنمای بازار پتروشیمی و راهکارهای پیشرفت این صنعت، راه های نفوذ به بازار های جهانی و … را مطرح کردند.

برگزاری دومین نشست برنامه باز نشر دانش (ksp) در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

معاونان و مدیران ایدرو نیز در این جلسه ضمن ارائه دیدگاه های خود، پرسش های را درباره این گزارش طرح کردند. حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی یکی از محورهای فعالیت و صنایع هدف ایدرو به شمار می رود.

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و شرکت kdi کره در یک همکاری مشترک به مدت 9 ماه در سه حوزه اقتصاد کلان، صنایع پتروشیمی و صنایع دارویی پروژه تحقیقاتی را به سرانجام رسانند و در نهایت پیشنهادهای سیاستی خود را برای افزایش رقابت پذیری و خروجی نهایی برنامه بازنشر دانش به مدیران و متولیان این صنایع ارائه کردند.

در این نشست ، معاونان صنایع پیشرفته و  پروژه های کلان انرژی ،  برنامه  ریزی و توسعه  و مدیران  امور بین الملل و ارتباطات ایدرو و همچنین رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی حضور داشتند.