طرح توسعه مخازن آسماری و بنگستان میدان شادگان بررسی شد

185  تعداد بازدید   |   شنبه 12 خرداد ماه 1397

طرح توسعه مخازن آسماری و بنگستان میدان شادگان که قرار است قرارداد آن بر اساس مدل قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منعقد شود، در جلسه اخیر کمیته مشاورین مدیریت مخازن بررسی شد.

طرح توسعه مخازن آسماری و بنگستان میدان شادگان بررسی شد
به گزارش ایدرو اویل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به نقل از معاونت بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری برنامه ریزی تلفیقی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مدل اولیه پیشنهادی طرح توسعه میدان شادگان را مطابق مدل جدید قراردادی خود ارائه و از شرکت های مختلف برای بررسی این طرح و ارائه طرح های مطالعاتی دعوت کرد که از این بین، برنامه چهار شرکت پاسارگاد، تات نفت، تنکو و زاروبژنفت مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در این جلسه پس از بررسی مدل های اولیه چهار شرکت یاد شده، طرح نهایی توسعه میدان شادگان که توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ارائه شده بود، نیز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش NIOC، میدان نفتی شادگان در جنوب غربی فروافتادگی دزفول و در حدود ٦٠ کیلومتری جنوب شرقی شهر اهواز قرار دارد که در سال ١٣۴٧ با حفر نخستین چاه نفت، وجود نفت در سازند آسماری آن به اثبات رسید. این میدان از نظر ساختار زمین‌شناسی یک تاقدیس متقارن با ابعادی به طول ۲٣.۵ کیلومتر و عرض ٦.۵ کیلومتر در افق سازند آسماری و هم سو با روند ساختمانی دیگر میدان های حوضه نفتی زاگرس ( شمال غرب- جنوب شرقی) است.