شرکت‎ها موظف به ممیزی مستمر تاسیسات هستند

1676  تعداد بازدید   |   یکشنبه 2 اردیبهشت ماه 1397

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران طی نامه ای به معاونین خود و مدیران عامل شرکت های فرعی بر اجرای کامل الزامات ایمنی در هنگام فعالیت‎های تعمیراتی و تعویض شیفت تأکید کرد.

شرکت‎ها موظف به ممیزی مستمر تاسیسات هستند
به گزارش ایدرو اویل به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران در نامه علی کاردر آمده است:
 «نظر به وقوع حوادث مهم اخیر درحوزه ی فعالیت های تعمیراتی در سطح شرکت ملی نفت ایران به ویژه در هنگام تعویض شیفت های کاری ( روزانه ، نوبت کاری ) که منجر به آسیب نیروی انسانی و خسارت به تجهیزات و محیط زیست گردیده است؛ پیرو ابلاغیه های "راهنمای سیستم مجوز کار" به شماره م ع/۲۰۰۰۱ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ و "راهنمای HSEتعمیرات اساسی"  به شماره م ع/۵۶۹۷۹۳ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ و "راهنمای مدیریت HSE پیمانکاران" به شماره م ع/۵۲۷۸۵۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴، موارد ذیل در راستای تاکید مجدد بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در فعالیت های کاری در تمامی تاسیسات شرکت ملی نفت ایران لازم الاجراست:
۱-      هنگام انجام کلیه فعالیت های تعمیراتی در تمامی تاسیسات، دریافت مجوز انجام کار الزامی بوده و حضور مسئول تعمیرات/ ناظر مربوطه به منظور حصول اطمینان از ایمن بودن شرایط انجام کار علی الخصوص در زمان تعویض شیفت، در محل کار ضروری است.
۲-      مسئولین کلیه واحدهای عملیاتی نظیر بهره برداری، تعمیرات، مهندسی، بازرسی فنی، HSE می بایست ضمن آگاهی کامل از کلیه الزامات راهنماهای مذکور، نظارت لازم را جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح و کامل آنها در تمامی سطوح کاری به ویژه در زمان تغییر شیفت های کاری انجام دهند.
۳-      در صورت اجرای فعالیت های تعمیراتی/ عملیاتی با ریسک بالا، در زمان تعویض شیفت کاری مابین پرسنل (روزانه/ نوبت کاری)، می بایست تعویض شیفت و انتقال اطلاعات به صورت مکتوب و مطابق با کلیه الزامات HSE و عملیاتی صورت گیرد و اکیداً از تحویل شیفت به صورت شفاهی و یا غیابی (تلفنی) خودداری گردد.
۴-      نظارت کامل بر عملکرد پیمانکاران علی الخصوص در زمان تغییر شیفت توسط ناظران کارفرما الزامی است.
۵-      برای تمامی فعالیت های بهره برداری و تعمیراتی به منظور پیشگیری از خطای انسانی ضروری است  دستورالعمل های عملیاتی استاندارد Standard operation procedure) SOP و دستورالعمل های تعمیراتی استاندارد (Standard Maintenance procedure) SMP در واحدهای عملیاتی و تعمیرات تدوین و اجرا گردد.
۶-      در راستای کاهش ریسک و پیشگیری از حوادث احتمالی، اداره HSE شرکت ها موظف به بازرسی و ممیزی مستمر تاسیسات و واحدهای عملیاتی و نحوه عملکرد ایمن واحدهای عملیاتی و بهره برداری به ویژه هنگام تعویض شیفت های کاری جهت نظارت بیشتر می باشند. همچنین نتایج گزارشات بازرسی و ممیزی می بایستی از طریق مسئولین مربوطه و همچنین مدیر عامل هر شرکت به طور مستمر پیگیری و پایش گردد.
مدیران عامل شرکت های فرعی و تابعه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای موارد مندرج در این ابلاغیه در تمامی تاسیسات تحت سرپرستی خود را بر عهده دارند و در صورت وقوع حوادث به علت عدم اجرای مفاد آن مسئولیت بر عهده نفرات مرتبط خواهد بود و مطابق با مقررات اداری و انضباطی برخورد خواهد شد.»