امضای قرارداد نفتی با پنج دانشگاه داخلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

645  تعداد بازدید   |   دوشنبه 21 اسفند ماه 1396

قراردادهای پژوهشی در حوزه اکتشاف بین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه های خوارزمی، شهید بهشتی، شهید چمران، فردوسی مشهد و صنعتی شاهرود امروز(دوشنبه) با حضور وزیران نفت و علوم، تحقیقات و فناوری به امضا رسید.

امضای قرارداد نفتی با پنج دانشگاه داخلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش ایدرو اویل، این قراردادها در حضور «بیژن زنگنه» وزیر نفت، «منصور غلامی» وزیر علوم تحقیقات و فناوری، رئیسان دانشگاه ها و مسوولان ارشد صنعت نفت، توسط «علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت و رئیسان پنج دانشگاه کشور امضا شد.
مدت این قرادادها با توجه به کاربست اقتصاد مقاومتی و دانش پایه کردن امور عملیاتی و توسعه همکاری های پژوهشی و فناورانه در شرکت ملی نفت ایران به صورت بلندمدت 10 ساله در نظر گرفته شده است.
با اجرایی شدن این طرح ها و راه اندازی مراکز علمی - مهارتی مربوطه و بعد از انتقال فناوری های نوین و بومی سازی فناوری ها، انجام یا ساخت دستگاه های مربوطه در داخل کشور امکان پذیر و قابل رقابت با محصول دیگر شرکت های خارجی خواهد بود.
بر این اساس، قرارداد توسعه فناوری های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با تاکید بر مدلسازی هیدروکربوری حوضه رسوبی در ناحیه دزفول شمالی با دانشگاه شهید بهشتی، قرارداد توسعه فناوری بهبود تصویرسازی زیرسطحی در اکتشاف منابع هیدروکربوری در حوضه رسوبی کپه داغ با دانشگاه فردوسی مشهد و قرارداد توسعه فناوری های سنگ های کربناته شکافدار در ناحیه دشت آبادان با دانشگاه خوارزمی به امضا رسید.
همچنین قرارداد کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف منابع هیدروکربوری و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی با دانشگاه صنعتی شاهرود و قرارداد توسعه فناوری های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با تاکید بر ژئوشیمی سطحی و زیرسطحی در ناحیه دشت آبادان با دانشگاه شهید چمران اهواز امضا شد.