مشارکت فعال تر شرکت های فرانسوی را در همکاری با شرکت های ایرانی خواهانیم

1443  تعداد بازدید   |   چهارشنبه 9 اسفند ماه 1396

رئیس هیئت عامل ایدرو تصریح کرد : شرکت های خارجی نباید فقط نگاه صادراتی به ایران داشته باشند و باید در خصوص سرمایه گذاری و مشارکت با طرف های ایرانی بیش از پیش فعال شوند و در این میان انتظار از شرکت های فرانسوی بیش از سایرین است .

مشارکت فعال تر شرکت های فرانسوی را در همکاری با شرکت های ایرانی خواهانیم

به گزارش ایدرو اویل به نقل از ایدرو نیوز، رئیس هیئت عامل ایدرو در نشست اقتصادی با حضور شرکتهای ایرانی و فرانسوی با اشاره آمار رسمی رشد ۴/۵ درصدی  اقتصاد کشور در سال جاری  و همچنین پیش بینی  ۴ الی ۵ درصدی رشد اقتصادی در آینده گفت : رشد اقتصادی ایران از میانگین رشد اقتصادی  جهان بالاتر است  .

منصور معظمی با اشاره به بازار گسترده ایران در حوزه مختلف  و حضور خوب شرکت های فرانسوی در ایران از جمله در صنعت خودرو  گفت :  اکنون میتوان گفت سطح روابط اقتصادی دو کشور به دوران پیش از تحریم رسیده است .

معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت با بیان اینکه در صنعت ریلی قدم های خوبی در کشور برداشته شده و بزودی قراردادهای آن به امضاء خواهد رسید گفت : بخشی از این قرارداد ها نیز با شرکت های فرانسوی خواهد بود .

معظمی همچنین با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده تسهیلات خوبی در بخش صنعت دیده شده و دولت و مجلس منابع خوبی را در این خصوص برای سال آینده تدارک دیده اند ، ابراز امیدواری کرد : وضعیت اقتصادی سال آینده بهتر از سال ۹۶ باشد و انتظار می رود شرکای استراتژیک ما نیز از نگاه یک سویه به ایران دست بردارند تا حضور و مشارکت آنها را در حوزه مختلف  شاهد باشیم .

رئیس هیئت عامل ایدرو تصریح کرد : شرکت های خارجی نباید فقط نگاه صادراتی به ایران داشته باشند و باید در خصوص سرمایه گذاری و مشارکت با طرف های ایرانی  بیش از پیش فعال شوند و در این میان انتظار از شرکت های فرانسوی بیش از سایرین است .