آمادگی سازمان مدیریت صنعتی برای تامین نیازهای مهم کسب و کارهای دانش بنیان و نوپا

40  تعداد بازدید   |   شنبه 1 آذر ماه 1399

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در جلسه هم اندیشی رییس قوه مقننه با فعالان زیست بوم فناوری، ارزش گذاری کسب و کارهای نوپا را یکی از دغدغه های جدی اکوسیستم دانسته و آمادگی سازمان مدیریت صنعتی را برای تامین زیرساخت ها و بسترسازی جهت حل این مهم اعلام کرد.

آمادگی سازمان مدیریت صنعتی برای تامین نیازهای مهم کسب و کارهای دانش بنیان و نوپا

به گزارش ایدرواویل به نقل از ایدرونیوز ، ابوالفضل کیانی بختیاری افزود: سازمان مدیریت صنعتی می تواند در کنار نهاد های متولی یاریگر شرکت های نوپا و دانش بنیان باشد.

وی همچنین اقداماتی همچون فرهنگ سازی، توانمند سازی، آموزش شیوه های مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان و نوپا، انتشار دست آورد های نوآوران و فراهم نمودن شرایط بهم رسانی دانش و ایده های نوآورانه دربخش های صنعتی با هدف تقویت توان ساخت داخل و بیمه خطر پذیر کسب و کارهای نوپا را از نیازهای مهم برای پیمودن مسیر موفقیت این کسب و کار ها دانست.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این نشست تاکید کرد، سازمان مدیریت صنعتی آماده است تا به کمک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای رفع این نیازها گام های موثری بردارد.