مجمع عمومی عادی سال ۹۸ ایدرو برگزار شد

247  تعداد بازدید   |   چهارشنبه 2 مهر ماه 1399

مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۸با ، حضور نمایندگان وزارتخانه های صمت ،‌نیرو ،‌دفاع ،‌اقتصاد و دارایی ،‌تعاون و سازمان برنامه و بودجه همچنین نمایندگان سازمان حسابرسی برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سال ۹۸ ایدرو برگزار شد

به گزارش ایدرواویل به نقل از ایدرونیوز، امیر بیات معاون وزیر و سرپرست هیئت عامل ایدرو با بیان گزارشی از عملکرد سازمان گسترش در سال ۹۸ اظهار داشت: ایدرو پیشبرد ۲۳ پروژه سرمایه گذاری با مبلغ براوردی حدود ۳۰۰هزار میلیارد ریال و اشتغال زایی نهایی بالغ بر ۹۵۰۰ نفر را در دست اجرا دارد .