اجرای الگوی جهانی تعالی دیجیتال بنگاه ها در سال جاری

539  تعداد بازدید   |   سه شنبه 27 خرداد ماه 1399

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در هفدهمین همایش جایزه تعالی سازمانی گفت : امسال ایدرو از طریق سازمان مدیریت صنعتی الگو های روزآمد جهانی تعالی دیجیتال سازمانی را پیاده می کند و ارزیابی های تعالی سازمانی بنگاه های کشور در سالجاری بر پایه آخرین متدلوژی جهانی این عرصه خواهد بود .

اجرای الگوی جهانی تعالی دیجیتال بنگاه ها در سال جاری

به گزارش ایدرواویل به نقل از ایدرونیوز ، امیر بیات با اشاره به شتاب تحولات دیجیتال و تغییرات مولفه های کسب وکار جهانی در پرتو فناوری های نو تاکید کرد : ایدرو به عنوان سازمان توسعه ای پیشرو در راستای همگام سازی محیط کسب و کار کشور با استاندارد های جهانی ، سنجش تعالی سازمانی را با آخرین الگوهای به روز مدل تعالی دیجیتال ( Digital Exelence) در دستور کار خود دارد .

بیات افزود : الزمات دوران کرونا و پسا کرونا ضرورت چابکی ، انعطاف پذیری ، روزآمد و نوآور بودن بنگاه ها را دو چندان و گریز ناپذیر کرده است ، از این رو ایدرو نیز به عنوان یک دستگاه حمایتی پشتیبانی های تسهیل گرانه و نرم افزاری خود برای کمک به انعطاف و انطباق محیط درون و برون بنگاهی کسب وکار ها را با شرایط رقابتی جهانی به طور ویژه دنبال می کند.

وی ۶ دهه تجربه انباشته و دانش به روز موجود در سازمان مدیریت صنعتی در حوزه های آموزش و مشاوره را سرمایه ملی و ظرفیتی برای بهره مندی تمام بنگاه ها برشمرد که می تواند کمک رسان اکو سیستم کسب و کار کشور در سال جهش تولید باشد.

در هفدهمین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی که با رعایت دستور العمل های بهداشتی برگزار شد ، ۷ بنگاه از بین بنگاه های شرکت کننده سراسر کشور موفق به دریافت تندیس های زرین ، سیمین و بلورین شدند.