متراژ حفاری چاه‎های نفت و گاز از ۱۳۲ هزار متر عبور کرد

120  تعداد بازدید   |   شنبه 5 بهمن ماه 1398

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری گفت: متراژ حفاری چاه های نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور در ۱۰ ماه امسال از ۱۳۲ هزار متر عبور کرد.

متراژ حفاری چاه‎های نفت و گاز از ۱۳۲ هزار متر عبور کرد

به گزارش ایدرواویل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، محمد آل خمیس با بیان اینکه از این متراژ، حفاری ۱۲ هزار و  ۶۸۶ متر مربوط به آذرماه است، گفت: از ابتدای فروردین تا پایان دی ماه عملیات حفر و تکمیل ۹۶ حلقه چاه به اتمام رسید.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد چاه نیز ۱۲ حلقه در آذرماه تکمیل و برای بهره برداری در اختیار شرکت های متقاضی قرار گرفته است، اظهار کرد: از مجموع چاه های حفر شده در سال جاری ۲حلقه اکتشافی، ۳۵ حلقه توسعه ای-توصیفی و ۵۹ حلقه تعمیری بوده است.

آل خمیس گفت: از چاه های مورد اشاره ۷۰ حلقه در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب،  ۱۳ حلقه در شرکت نفت فلات قاره، ۲ حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی، ۳ حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت، ۶ حلقه در قالب پروژه ای و ۲ حلقه در حوزه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفر شده است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری افزود: در ۱۰ ماه گذشته کارکنان سختکوش این شرکت در نتیجه تلاش شبانه روزی و هم افزایی با شرکت‌ های متقاضی، حفاری ۹ حلقه چاه نفت و گاز را ۸۹ روز زودتر از برنامه ابلاغی انجام و تحویل در اختیار کارفرما قرار دادند.