بومی سازی الگوهای بهینه جهانی ، راهکار توسعه صنایع معدنی

172  تعداد بازدید   |   دوشنبه 15 مهر ماه 1398

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران در افتتاح هشتمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی ایران minex2019 بر استفاده و بومی سازی الگوهای بهینه جهانی در بخشهای مختلف تولید به ویژه صنایع معدنی تاکید کرد .

بومی سازی الگوهای بهینه جهانی ، راهکار توسعه صنایع معدنی

به گزارش ایدرواویل به نقل از ایدرو نیوز ، محمد باقر عالی در این همایش گفت : بسیاری از مطالعات و پایش های انجام شده نشان میدهد که یکی از اصلی ترین راهکارهای توسعه در بخش های مختلف تولید از جمله معدن و صنایع معدنی ، شناسایی بهترین و کارآمدترین تجربیات بین المللی و بومی سازی الگوهای بهینه جهانی در کشور است .

عالی این راهکار را منتج به برقراری سامانه های پایدار غیر شخص محور و قابل برنامه ریزی برشمرد و از فعالان عرصه معدن و صنایع معدنی خواست تا برای جلوگیری از هدر رفت تلاشها؛ سرمایه ها و بهره وری بیشتر منابع انسانی و سایر منابع کشور ، این شیوه را به طور جدی در بخشهای مختلف صنایع معدنی و معادن کشور مورد استفاد قرار دهند.

در هشتمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری معدن و صنایع معدنی ایران ۱۳۰ شرکت داخلی و خارجی از ۱۸ کشور صاحب نام این حوزه حضور دارند. این نمایشگاه از ۱۵ تا ۱۷ مهرماه ۹۸ در شبستان مصلای امام خمینی(ره) دایر است .