همکاری ایدرو شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تولید و ساخت نیازهای پلیمری و پتروشیمی صنایع کشور

168  تعداد بازدید   |   چهارشنبه 3 مهر ماه 1398

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای ارتباط و گسترش همکاری های فیمابین در زمینه تولید، ساخت و تامین مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز صنایع داخلی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

همکاری ایدرو شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تولید و ساخت نیازهای پلیمری و پتروشیمی صنایع کشور

به گزارشایدرواویل به نقل از ایدرونیوز ، از دیگر مفاد این تفاهم نامه که محمدباقر عالی معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو و بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی آنرا در حاشیه نمایشگاه ایران پلاست به امضا رساندند، استفاده بهینه از دانش فنی ، تجربه و مهارت متخصصان داخلی صنعت پتروشیمی در راستای توسعه و تعمیر ساخت داخل قطعات مورد نیاز آنها با هدف رفع وابستگی به منابع خارجی و کاهش ارزبری در حوزه مواد اولیه غیر فلزی است.

شناسایی مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز صنایع کشور و تعریف و تدوین پروژه های تحقیقاتی ، صنعتی و آزمایشگاهی مورد نیاز از دیگر محورهای این تفاهم نامه همکاری است.