انتصاب سرپرست مدیریت خدمات و پشتیبانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

144  تعداد بازدید   |   پنجشنبه 28 شهریور ماه 1398

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایدرو در حکمی بهزاد جعفری قوشچی را به عنوان سرپرست مدیریت خدمات و پشتیبانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد.

انتصاب سرپرست مدیریت خدمات و پشتیبانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

به گزارش ایدرواویل به نقل از ایدرو نیوز ، ‌در حکم محمد باقر عالی  بر مدیریت و پیش بینی اعتبار لازم در خصوص کلیه خریدهای تدارکاتی ، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز سازمان، مدیریت کنترل و برنامه ریزی در خصوص نگهداری ساختمان ، تاسیسات ، فضای سبز و مخابرات ایدرو ، ‌بررسی و تعیین سیستم انبارداری مناسب و نظارت بر استقرار آن و همچنین کنترل و نظارت در تنظیم و نگهداری حسابها و دفاتر اجناس موجود در انبار،  نظارت بر برگزاری و شرکت در کمیسیونها ، جلسات مناقصه و مزایده و ترک مناقصه تاکید شده است .

بهزاد جعفری بهزاد جعفری قوشچی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و سوابقی چون مشاور رئیس هیات عامل ،‌رئیس امور قراردادها ایدرو و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی هلدینگ گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو را در کارنامه خود دارد.