الگوی امکان سنجی اقتصادی طرح‌های آی‌پی‌سی بررسی شد

117  تعداد بازدید   |   چهارشنبه 16 مرداد ماه 1398

معاونت برنامه‌ریزی بودجه و امکان‌سنجی اقتصادی از بررسی جامع الگوی امکان‌سنجی اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌های الگوی جدید قراردادهای نفتی (آی‌پی‌سی) در مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی خبر داد.

الگوی امکان سنجی اقتصادی طرح‌های آی‌پی‌سی بررسی شد

به گزارش ایدرواویل به نقل از مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، این بررسی به منظور طراحی و تدوین مبنایی قابل اتکا برای ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌های نفت و گاز در قالب الگوی جدید قراردادهای جدید نفتی صورت گرفته است. بدین منظور پروژه «طراحی و تدوین الگوهای ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران» از سوی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به عنوان مجری پیگیری و الگوی اولیه ارائه شده از سوی تیم مجری با مشارکت تیم کارشناسی و ناظر بحث و بررسی شد.

تهیه الگوی ارزیابی اقتصادی در قالب یک نرم افزار، گام مهمی در امکان سنجی اقتصادی پروژه‌های الگوی جدید قراردادهای نفتی به شمار می‌آید. اگرچه پیش‌تر، این قالب قراردادی ازسوی یک تیم کارشناسی در سطح وزارت نفت بررسی و تدوین شده بود؛ اما با توجه به در دستور کار قرار گرفتن این شیوه قراردادی (آی‌پی‌سی) و مداخله این معاونت در ارزیابی اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز و پس از آن محاسبه و بررسی بازپرداخت طرح‌ها، ضرورت داشت تا این دسته از قراردادها مورد بررسی بیشتر قرار گیرند.

قالب قراردادی قراردادهای جدید نفتی با هدف جذاب‌تر کردن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در راستای توسعه میدان‌های نفت و گاز کشور با آغاز به کار دولت یازدهم در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این گونه قراردادها از منظر حقوقی و اقتصادی برای سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی از جذابیت بیشتری برخوردار است. تاکنون نیز چندین قرارداد در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی امضا شده یا درحال امضاست که لازم است معاونت برنامه‌ریزی بودجه و امکان سنجی اقتصادی در مراحل اجرایی این قراردادها، با ارزیابی اقتصادی و محاسبه بازپرداخت هزینه‌های این قبیل طرح‌ها ورود کند.

به‌منظور بهینه سازی و ارتقای قراردادهای جدید نفتی و همچنین کسب دانش لازم برای بررسی و اجرای پروژه‌های نفت و گاز، لازم است مطالعات گسترده‌تری درباره تعریف، مبانی فنی، اقتصادی و حقوقی، شرایط قراردادی و اسناد بالادستی این نوع قراردادها انجام شود.