نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید ، نمایشگاه نیاز محور است

167  تعداد بازدید   |   سه شنبه 18 تیر ماه 1398

معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو در جلسه هماهنگی نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید ، دو ویژگی این نمایشگاه را تاکید بر نهضت ساخت داخل و نیاز محور بودن آن دانست.

نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید ، نمایشگاه نیاز محور است

به گزارش ایدرو اویل به نقل از ایدرونیوز ، محمد باقر عالی در جمع مدیران وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان های تابعه نهضت ساخت داخل را علاوه بر درخواست دولت و وزارت صمت ، الزام قانونی و خواست مقام معظم رهبری خواند و گفت : همه رویکرد ها باید بر اساس داخلی سازی و یا تعمیق بخشیدن به ساخت داخل قطعات باشد.

عالی با تاکید بر استفاده از ظرفیت حداکثری سرمایه‌های انسانی کشور برای تعمیق ساخت داخل قطعات وارداتی و مصرفی تصریح کرد: ضروری است در دعوت از مراکز و افراد جهت بازدید از نمایشگاه هدفمند عمل شود و سعی گردد از تمامی ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی ، پژوهشی و صنعتی استفاده شود.

رئیس هیئت عامل ایدرو افزود : این اقدام علاوه بر حمایت از صنعتگران و کارگران کشور، گامی عملی در مقابله با جنگ اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز است.

نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید قرار است از ۲۷ الی پایان تیرماه ۱۳۹۸ در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود .