گزارش تصویری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی تهران

1815  تعداد بازدید   |   شنبه 21 اردیبهشت ماه 1398

ایدرو اویل: گزارش تصویری حضور شرکت ایدرو اویل در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

گزارش تصویری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی تهران