گزارش تصویری بازدید معاون امور مهندسی و توسعه نفت از یارد صدرا پارس جنوبی

2148  تعداد بازدید   |   شنبه 7 مهر ماه 1397

به گزارش ایدرو اویل به نقل از شانا، غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور توسعه و مهندسی در سفری دو روزه (چهارشنبه و پنجشنبه، چهارم و پنجم مهرماه) از یارد شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) و طرح‌های توسعه‌ای میدان گازی پارس جنوبی بازدید کرد.

گزارش تصویری بازدید معاون امور مهندسی و توسعه نفت از یارد صدرا پارس جنوبی

 

 

بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 5
بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 3
بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 2

بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 7

بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 9

بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 10
بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 6

بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 8

بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 4

 

بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 14
بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 21
بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 16

 

بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 20
بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 15
بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 12

بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 18
بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 17

بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 19

 

بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 22

بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 23

بتزدید منوچهری از یارد صدرا و منطقه پارس جنوبی 13