گزارش تصویری حضور ایدرو اویل در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت تهران

2299  تعداد بازدید   |   سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 1397

گزارش تصویری حضور ایدرو اویل در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش تهران

گزارش تصویری حضور ایدرو اویل در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت تهران