بازدید رییس جمهور از غرفه ایدرو در نمایشگاه بین المللی نفت

2195  تعداد بازدید   |   شنبه 22 اردیبهشت ماه 1397

بازدید رییس جمهور از غرفه ایدرو در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

بازدید رییس جمهور از غرفه ایدرو در نمایشگاه بین المللی نفت