پروژه مطالعات بالادستی (تهیه MDP) میدان نفتی سوسنگرد

تعداد بازدید : 4676

به گزارش ایدرو اویل، میدان سوسنگرد در 45 کیلومتری شمال غرب شهر اهواز و 20 کیلومتری جنوب غربی میدان اهواز در منطقه ی دزفول شمالی و در جنوب خط جبهه چین‌های زاگرس (Zagross Deformation Front) واقع شده است . تاقدیس سوسنگرد دارای امتداد شمال غرب- جنوب شرق بوده و محدوده ی آن بوسیله ی فعالیت‌های ژئوفیزیکی مشخص گردیده است. این میدان در جنوب میدان بندکرخه و شمال شرقی میدان جفیر واقع شده و امتداد ساختاری آن مشابه میادین نفتی منصوری و آب تیمور می‌باشد.

در این میدان سه مخزن وجود دارد؛ مخزن آسماری که براساس آزمایشات F.B.DST دارای نفت سنگین با درجه API برابر 16 می باشد، مخزن بنگستان که شامل ایلام و سروک بوده و براساس آزمایشات F.B.DST به ترتیب دارای نفت با سنگینی 22.5 و 17.5 درجه API می باشد و مخزن فهلیان که طبق نمودارهای پتروفیزیکی گرفته  شده نشانه هایی از وجود نفت را دارا می باشد.

 نفت هر سه سازند آسماری، ایلام و سروک که اهداف مخزنی مورد مطالعه در این پروژه هستند، سنگین می‌باشد. تاکنون در این میدان 3 حلقه چاه حفر شده‌است که چاه 1 در شمال‌غربی میدان تا سازند آسماری، چاه 2 در مرکز میدان تا انتهای سازند سروک و چاه 3 در بخش جنوب شرقی میدان تا سازند فهلیان حفر شده‌اند. در این میان چاه شماره 3، دو بار Side Track شده است.

 

خلاصه فعالیتهای انجام شده تا کنون :

پس از امضای تفاهم نامه با شرکت ملی نفت ایران در خصوص توسعه میادین نفتی سوسنگرد در تاریخ 18 اردیبهشت 1396    پروژه مطالع این میدان نفتی و تهیه MDP میدان در دستور کار این شرکت قرار گرفت.   با توجه به طولانی شدن فرآیند انتخاب و تأیید مشاور خارجی، این شرکت کار انجام مطالعات را با اتکای به کارشناسان و متخصصان مجرب خود از تاریخ اول مهر ماه 1396   آغاز نمود. مدت زمان انجام این پروژه (تهیه MDP) 6ماه و تا تاریخ 18 فروردین ماه 1397 می باشد . خلاصه فعالیتهای انجام گرفته به شرح زیر می باشد:

1-جمع آوری اطلاعات فنی جهت شروع و انجام مطالعات در بخشهای زمین شناسی، ژئوفیزیک ، پتروفیزیک ، مخزن و حفاری.

2-انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک به اتمام رسیده و تهیه گزارش نهایی این بخش در دست انجام می باشد.

3-تفسیرداده های پتروفیزیک به اتمام رسیده و تهیه گزارش نهایی در دست انجام می باشد.

4-تهیه مدل های زمین شناسی در حال انجام می باشد.

5-مهندسی پایه مخزن و تهیه گزارش نهایی این بخش در دست انجام می باشد.

6-عقد قرار داد با شرکت HOT Eng. بعنوان مشاور خارجی جهت تهیه MDP در تاریخ 13 آذر ماه 1396  در وزارت صنعت، معدن و تجارت

7-برگزاری جلسه Kick Off با مشاور در تاریخ 14 آذر ماه 1396 

8-انتقال اطلاعات و داده ها و تحویل مطالعات انجام شده تا کنون به مشاور جهت بررسی و تهیه نسخه نهایی گزارش بخشهای مختلف

 

برای توسعه میدان سوسنگرد دو فاز پیش بینی می شود:

فاز اول 10 هزار بشکه در روز و طی 26 ماه

فاز دوم افزایش تولید از 10 هزار به 30 هزار بشکه در روز طی مدت 36 ماه.

«   جهت رسیدن به این هدف در فاز دوم ( تکمیل توسعه ) نیاز به حفاری 14 حلقه چاه و توسعه Cluster و انجام مطالعات تکمیلی می باشد.»

توضیح : اجرای فاز دوم پس از گذشت 18 ماه از شروع فاز اول ، آغازخواهد گردید و مجموع زمان انجام دو فاز 54 ماه خواهد بود

دیدگاه ها

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی: مجموع دو عدد 4 و 9