راهبردهای اجرایی پروژه پژوهشی ازدیاد برداشت دارخوین بررسی شد

734  تعداد بازدید   |   شنبه 8 دی ماه 1397

نخستین کمیته راهبری پروژه پژوهشی ازدیاد برداشت از میدان دارخوین با هدف تعیین میزان اعتبار و بروندادهای فناورانه این پروژه برگزار شد.

راهبردهای اجرایی پروژه پژوهشی ازدیاد برداشت دارخوین بررسی شد

به گزارش ایدرواویل به نقل از شانا، در راستای پیشبرد و تحقق اهداف قراردادهای میدان‌محور با ۹ دانشگاه و مراکز پژوهشی، نخستین کمیته راهبری میدان دارخوین با هدف نهایی کردن اعتبار مورد نیاز و بروندادهای فناورانه بسته‌های کاری اول و دوم پروژه پژوهشی میدان دارخوین در سه بخش EOR/IOR، آسفالتین و ژئومکانیک برگزار و درباره هر بخش، تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری لازم انجام شد.

انتظار می‌رود با توجه به تصمیم‌های کمیته راهبری و دریافت نظر مساعد هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، فعالیت‌های در حال انجام درباره اجرای پروژه پژوهشی ازدیاد برداشت از میدان دارخوین شتاب بیشتری بیابد.

ایجاد یک مرکز تخصصی فناورانه، جلوگیری از رسوب آسفالتین و یک مرکز فناورانه انجام آزمایش‌های ردیاب در صنعت نفت می‌تواند از خروجی‌های مهم این طرح پژوهشی باشد.

بر اساس این گزارش، نخستین کمیته راهبری پروژه پژوهشی ازدیاد برداشت از میدان دارخوین که مشاور پژوهشی آن دانشگاه صنعتی امیرکبیر است روز چهارشنبه (پنجم دی‌ماه) در محل مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد. در این جلسه اعضای کمیته راهبری شامل مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان، مدیرکل فناوری وزارت نفت، نمایندگان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، نمایندگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران حضور داشتند.