آژانس بین المللی انرژی:تا سال 2030گاز جای زغالسنگ را می گیرد

680  تعداد بازدید   |   چهارشنبه 23 آبان ماه 1397

آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماه نوامبر (آبان-آذر) پیش بینی کرد تا سال 2030 گاز طبیعی جای زغال سنگ را می گیرد و به دومین منبع تامین انرژی جهان تبدیل می شود.

آژانس بین المللی انرژی:تا سال 2030گاز جای زغالسنگ را می گیرد

به گزارش ایدرو اویل به نقل از خبرگزاری رویترز انگلیس، اکنون نفت و زغالسنگ به ترتیب نخستین و دومین منابع تامین انرژی جهان هستند.
رویترز عامل این تحول را تمایل جهان به کاهش مصرف زغالسنگ به منظور جلوگیری از آلودگی هوا دانست. 
در گزارش جدید چشم انداز جهانی انرژی که توسط آژانس بین المللی انرژی تهیه شده، پیش بینی شده است بین سال های 2017 و 2040، تقاضای جهانی انرژی در صورت استفاده کارآمد، بیش از یک چهارم و در غیر این صورت، دو برابر رشد می کند. 
این نهاد بین المللی همچنین پیش بینی کرد، تقاضای جهانی گاز طبیعی تا سال 2040 سالانه 1.6 درصد افزایش می یابد که 45 درصد بیش از رشد کنونی آن است.
به گزارش ایرنا، گاز طبیعی هم اکنون دارای بالاترین نرخ رشد مصرف در میان سوخت های فسیلی است و به همین دلیل در افق 2030 جای زغالسنگ را می گیرد.