موسسه مطالعات انرژی خوراک فکری واحدهای عملیاتی را تامین کند

520  تعداد بازدید   |   دوشنبه 1 مرداد ماه 1397

مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران خواستار تامین خوراک فکری برای واحدهای عملیاتی ازسوی موسسه مطالعات انرژی شد.

موسسه مطالعات انرژی خوراک فکری واحدهای عملیاتی را تامین کند

به گزارش ایدرو اویل به نقل از شانا، فرخ علیخانی در بازدید از موسسه مطالعات انرژی، تولید ایمن و پایدار را مهم‌ترین بحث در تولید نفت و گاز عنوان کرد و افزود: این هدف از سه نگاه اقتصادی، فنی و مهندسی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی جایگاه مدیریت نظارت بر تولید را یک جایگاه کاملا فنی و عملیاتی عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به این که موسسه مطالعات وظیفه مطالعاتی و تحقیقاتی به عهده دارد باید خوراک فکری واحدهای عملیاتی را تامین کند.

علیخانی بر ضرورت همکاری مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران و موسسه مطالعات انرژی تاکید کرد و افزود: با همکاری این ۲ بخش، می‌توان نقشه راه بخش مهمی از صنعت نفت و گاز کشور را برای رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار هم قرار داد.

علی مبینی دهکردی، رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی نیز در این بازدید اظهار کرد: مطالعه انتخاب راه درست سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، سازماندهی بازار نفت، استفاده از مخازن و الگوی بهره‌برداری از میدان‌ها، برخی از وظایف موسسه مطالعات است.

وی با بیان این که موسسه مطالعات انرژی در حال گسترده شدن در داخل و خارج از کشور به لحاظ عملیات کاری و کوچک‌سازی به لحاظ سازمانی و ساختاری است، تصریح کرد: همکاری، مزیت‌آفرینی و استانداردسازی سه هدف اصلی در جهت مسئولیت‌پذیری و تحرک کاری این موسسه است.

دهکردی افزود: باید با دانش موجود در موسسه طوری برنامه‌ریزی شود که آثار آن در میدان‌های نفتی مشهود باشد.