مدیر توسعه منطقه ای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد

814  تعداد بازدید   |   دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1397

با صدور حکمی از سوی معاون وزیر و رئیس ھیئت عامل ایدرو « ھوشنگ فرجی » به عنوان مدیر توسعه منطقه ای ایدرو منصوب شد.

مدیر توسعه منطقه ای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شد

به گزارش ایدرو اویل به نقل از ایدرو نیوز ، تنظیم نقشه راه و تدوین مدل ھای توسعه صنعتی منطقه ای در کشور بر اساس مزیت های منطقه ای و برنامه ریزی آینده نگرانه، اجرای طرح ھای منطقه ای و جلب مشارکت سرمایه گذاران به مناطق کمتر توسعه یافته و مشارکت در زمینه توسعه صنعتی مناطق کشور با تاکید بر اجرای طرح ھای مناطق جاسک و گواتر از محور ھای حکم منصور معظمی است .

فرجی پیش از این معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان ھا ، مشاور عالی مدیرعامل ، مدیر نظارت ارزیابی و مدیر آمار و فناوری اطلاعات سازمان صنایع کوچک و شھرک ھای صنعتی ایران بوده است .