توافق اوپک ۸۵ درصد عرضه مازاد نفت جهان را برطرف کرد

615  تعداد بازدید   |   پنجشنبه 16 فروردین ماه 1397

توافق اوپک ۸۵ درصد عرضه مازاد نفت جهان را برطرف کرد