دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۸/ طرح‎های نگهداشت و افزایش تولید نفت

312  تعداد بازدید   |   دوشنبه 11 فروردین ماه 1399

طرح‎های نگهداشت و افزایش توان تولید نفت در قالب ۳۳ پروژه با مبلغ سرمایه گذاری ۷.۲ میلیارد دلار با اهدافی چون حفظ و افزایش توان تولید نفت و اشتغال زایی اجرا می شود.

دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۸/ طرح‎های نگهداشت و افزایش تولید نفت

به گزارش ایدرواویل به نقل از شرکت ملی نفت ایران، طرح‎های نگهداشت و افزایش توان تولید نفت در قالب ۳۳ پروژه (۲۹ پروژه در بخش خشکی و ۴ پروژه در بخش فراساحل) با مبلغ سرمایه گذاری ۷.۲ میلیارد دلار با اهدافی چون حفظ و افزایش توان تولید نفت و اشتغال زایی برای پیمانکاران نفتی و سازندگان تجهیزات اجرا می شود.