کاهش رتبه اعتباری آرامکو در پی حمله حوثی‌های یمن

463  تعداد بازدید   |   سه شنبه 16 مهر ماه 1398

یک مؤسسه اعتبارسنجی در پی حمله نیروهای حوثی یمن به تأسیسات نفتی شرکت سعودی آرامکو، رتبه اعتباری این شرکت را کاهش داد.

کاهش رتبه اعتباری آرامکو در پی حمله حوثی‌های یمن

به گزارش ایدرواویل به نقل از خبرگزاری رویترز، مؤسسه اعتبارسنجی فیچ، رتبه اعتباری شرکت آرامکو عربستان را یک درجه کاهش داد و به «A» رساند.

چند روز پیش نیز این مؤسسه رتبه اعتباری حاکمیتی عربستان را کاهش داده بود.

با وجود کاهش رتبه اعتباری آرامکو، مؤسسه فیچ برآورد خود از دورنمای این شرکت را ثابت نگه داشت.

کاهش رتبه اعتباری آرامکو پس از آن انجام گرفت که نیروهای یمنی با حمله به تأسیسات نفتی این شرکت توانستند حدود نیمی از تولید نفت عربستان را متوقف کنند.