اعلام آمادگی شرکت های دانش بنیان در تولید

108  تعداد بازدید   |   یکشنبه 30 تیر ماه 1398

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید به عنوان حلقه واسط میان عرضه کننده و متقاضی یاد کرد.

اعلام آمادگی شرکت های دانش بنیان در تولید

به گزارش ایدرواویل به نقل از ایدرونیوز ، حسین سیمایی با اعلام این خبر گفت:از آروزهای دیرینه همه مدیران نظام ارتباط بین علم و صنعت بوده است . اینکه دانش ما تبدیل به یک ثروت و خروجی شود که مردم بتوانند به طور مستقیم اثار هزینه ای که در دانشگاه می کنندرا ببینند.

او ادامه داد: نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید حلقه واسط بین عرضه کننده و متقاضی است. در واقع تقاضا در جامعه و در دانشگاه شکل گرفته است.

دانشگاه ها ظرفیت فوق العاده ای برای تامین این نیاز ها دارند ؛و لی هیچ وقت این توانایی با لینک ارتباط برقرار نکرده است .

سیمایی با اشاره به اینکه نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید می تواند دانشگاه و صنعت را با یکدیگر مرتبط کند؛ گفت: در وزارت علوم برنامه های منظم ارتباط با صنعت برگزار می شود؛ مثلا معاونت پژوهشی ما با معاونت پژوهشی وزارت صنعت و دستگاه های مرتبط دیگر جلساتی را برگزار می کنند که طی این جلسات نیاز سنجی و سپس توانایی دانشگاه ها عرضه می شود.

او با اشاره به طراحی دوره های مطالعاتی در صنعت گفت: همیشه برای مطالعات استاد به خارج از کشور می رفته است، ولی در حال حاضر برای استادان جوان دوره های شش ماهه برای حضور در صنعت کشور را پیش بینی و تبدیل به آیین نامه شده است.

او دربخش دیگری از صحبت هایش درباره نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولیدگفت: دیدن این نمایشگاه غرور افرین است برای اینکه مواجه هستیم با تعدادی از شرکت های دانش بنیان، استارآپ ها، شرکت های خصوصی و دولتی که اعلام آمادگی برای حضور در تولید می کنند و از سوی دیگر صنعت و کارخانه ها با قطع امید از خارجی ها به توانایی های داخل نگاه کنند.