ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای فهلیان و گدوان در یکی از چاه های میدان بینک (چاه-A)

این مطالعات بر اساس پردازش و تفسیر داده‌های چاه‌نگاری و با روش احتمالی انجام شد تا تخمین نسبتاً درستی از ترکیب سنگ‌شناسی، تخلخل، اشباع آب، حجم شیل، ضخامت ناحیه‌ی خالص و ضخامت ناحیه‌ی خالص به ناخالص به‌دست آید.

ادامه...

بهبود محاسبه ی اشباع آب با استفاده از داده های فشار موئینگی در یکی از مخازن گازی جنوب غربی ایران

در این مطالعه تلاش شده با استفاده از داده‌های آنالیز مغزه‌ی موجود، رابطه‌ای جهت بهبود محاسبه‌ی اشباع آب تعیین شود که بتوان آنرا به کل میدان تعمیم داد.

ادامه...

مطالعه ی هرزروی گل حفاری و عوامل مؤثر بر آن در مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران

هرزروی گل حفاری یکی از عوامل بسیار نامطلوب در عملیات حفاری چاه‌های نفت و گاز است که تأثیری مستقیم بر عملیات تکمیل و تولید چاه دارد. به‌همین دلیل اهمیت مطالعه‌ی هرزروی و بررسی عوامل مؤثر بر آن را دو چندان می‌کند. بر این اساس در مقاله‌ی حاضر هرزروی گل حفاری و عوامل مؤثر بر آن در مخزن آسماری مطالعه شده است.

ادامه...

مروری بر انواع شبکه های محاسباتی جهت شبیه سازی عددی جریان اطراف چاه در مخازن هیدروکربنی

در این مقاله ابتدا انواع روش‌های شبکه‌بندی مورد استفاده برای شبیه‌سازی جریان اطراف چاه مرور شده و در انتها نیز یک مسأله‌ی عددی نمونه برای مقایسه‌ی روش‌های گفته شده حل گردیده است.

ادامه...
اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  بعدی  آخرین