لزوم بین المللی شدن صنعت نفت ایران و جایگاه فن آوری در تحقق آن

ایران با توجه به حجم ذخایر نفت و گاز فراوان باید نقشی بیشتر از یک مخزن‌دار را در عرصه‌ی بین‌المللی صنعت نفت بر عهده داشته باشد. مجموعه‌ای از الزامات داخلی و بین‌المللی انتظارات خاصی از صنعت نفت ایران بوجود آورده که مهم‌ترین آن ضرورت حفظ جایگاه و موقعیت کشور در بازارهای جهانی به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده‌ی ذخایر هیدروکربنی دنیاست.

ادامه...

نگاهی به آینده ی صنعت جهانی انرژی در افق 2060

صنعت جهانی انرژی در افق 2060 با رشد کمتر (اشتغال ناشی از کاهش جمعیت)، پیشرفت رادیکال فن‌آوری‌های جدید و چالش‌های زیست‌محیطی شدیدتر مواجه است. بسته به اینکه جهان چگونه از طریق مکانیسم‌های سیاستی و بازاری با رشد اقتصادی، بهره‌وری و چالش اقلیمی مواجه شود چنین روندهایی می‌تواند منجر به آینده‌های محتمل متفاوتی شود.

ادامه...

درآمدی بر قراردادهای فارم اوت در صنعت نفت

در قرادادی که شیوه‌ی خاصی از واگذاری قرارداد محسوب می‌شود پیمانکار اصلی طرف قرارداد پایه (اعم از امتیازی، مشارکت در تولید، مشارکت در سرمایه‌گذاری، خدمت و بیع‌متقابل) که متصدی اجرای عملیات نفتی است متعهد می‌شود بخشی از سهم‌الشرکه یا حقوق مشارکتی خود را به شرکت نفتی دیگری واگذار کند؛ مشروط به اینکه شرکت اخیر تعهدات محوله به خود را به‌دلیل چنین قراردادی انجام دهد.

ادامه...

تحلیل ذینفعان پروژه ی ارتقاء و نوسازی دکل حفاری جک آپ؛ مطالعه ی موردی: دکل سینا

هدف این مطالعه انتخاب استراتژی مناسب برای تبدیل پتانسیل تهدید به پتانسیل همکاری در پروژه و مدیریت بهینه‌ی ذینفعان تأثیرگذار است. بدین منظور اطلاعات تعمیرات دکل حفاری سینا به‌عنوان مطالعه‌ای موردی بررسی شد.

ادامه...
اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  بعدی  آخرین