دسته‎بندی مخازن کربناته ایران

ایران از لحاظ وجود مخازن هیدروکربوری جزء کشور‌های بسیار غنی دنیا محسوب می‎شود، اما با وجود این، آگاهی ما درباره زمین‌شناسی مخازن هیدروکربوری ایران و ذخایر ملی کشورمان بسیار پراکنده و ناچیز است.

ادامه...

حمایت از تولید داخلی با ابهام‌زدایی از ساز و کارهای خصوصی‌سازی

وجود ابهام و دوگانگی در قوانین آیین نامه‌ها و… موجبات سردرگمی در بخش تولید را فراهم می‌آورد

ادامه...

لزوم بین المللی شدن صنعت نفت ایران و جایگاه فن آوری در تحقق آن

ایران با توجه به حجم ذخایر نفت و گاز فراوان باید نقشی بیشتر از یک مخزن‌دار را در عرصه‌ی بین‌المللی صنعت نفت بر عهده داشته باشد. مجموعه‌ای از الزامات داخلی و بین‌المللی انتظارات خاصی از صنعت نفت ایران بوجود آورده که مهم‌ترین آن ضرورت حفظ جایگاه و موقعیت کشور در بازارهای جهانی به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده‌ی ذخایر هیدروکربنی دنیاست.

ادامه...

نگاهی به آینده ی صنعت جهانی انرژی در افق 2060

صنعت جهانی انرژی در افق 2060 با رشد کمتر (اشتغال ناشی از کاهش جمعیت)، پیشرفت رادیکال فن‌آوری‌های جدید و چالش‌های زیست‌محیطی شدیدتر مواجه است. بسته به اینکه جهان چگونه از طریق مکانیسم‌های سیاستی و بازاری با رشد اقتصادی، بهره‌وری و چالش اقلیمی مواجه شود چنین روندهایی می‌تواند منجر به آینده‌های محتمل متفاوتی شود.

ادامه...
اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  7  بعدی  آخرین